Vlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku v k. ú. Dvůr Králové n. L.


22 Srpen, 2018


Parcela č. 4598 –  trvalý travní porost, 11 4499 m2

Cena 80 000 Kč