Prodej majetku

Nabízíme majetek z insolvenčních řízení k odprodeji

V průběhu insolvenčních řízení je v některých případech nezbytné zpeněžit majetek dlužníků.

Rovněž při likvidaci firem dochází ke zpeněžování majetkového zůstatku likvidované společnosti.

Pro kupující bývá výhodné takový majetek získat do svého vlastnictví, neboť takový majetek je tzv. “čistý”,  nezatížený zástavními právy či exekucemi. Může se jednat o majetek nemovitý, movitý, popřípadě o pohledávky.

V současné době nabízíme: …