Konkurs fyzických osob

Nesplňuje-li dlužník podmínky pro schválení oddlužení, je na jeho majetek insolvenčním soudem prohlášen konkurs. Konkurs spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuhrazené pohledávky nezanikají. Po ukončení insolvenčního řízení mohou všichni věřitelé své neuhrazené pohledávky nadále po dlužníkovi vymáhat, a to včetně nově přirostlých úroků.

V případě úpadku manželů a jeho řešení konkursem probíhá insolvenční řízení na každého z manželů jako samostatné. Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Insolvenční správce provede jeho vypořádání. Smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů, uzavřené mezi manželi po podání insolvenčního návrhu dlužníkem, se stávají neplatnými.