Dolní Lánov čp. 207


22 Srpen, 2018


 

 

Parcela st. 295, 469 m2 – zastavěná plocha  a nádvoří, součástí je stavba čp. 207, Dolní Lánov – bydlení, parcela 1/3, 122 m2 – ostatní plocha. Cena: 2 000 000 Kč