V průběhu insolvenčních řízení je v některých případech nezbytné zpeněžit majetek dlužníků.

Rovněž při likvidaci firem dochází ke zpeněžování majetkového zůstatku likvidované společnosti.

Pro kupující bývá výhodné takový majetek získat do svého vlastnictví, neboť takový majetek je tzv. “čistý”,  nezatížený zástavními právy či exekucemi. Může se jednat o majetek nemovitý, movitý, popřípadě o pohledávky.

V současné době nabízíme:

Nabízíme majetek z insolvenčních řízení k odprodeji

Kocbeře čp. 309

kocbere

Bytovka 1 + kk v přízemí bytového domu

Osobní vlastnictví

Cena:  140 000 Kč

Vlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku v k. ú. Dvůr Králové n. L.

Parcela č. 4598 -  trvalý travní porost, 11 4499 m2

Cena 100 000 Kč

marxova

Parcela st. 295, 469 m2 – zastavěná plocha  a nádvoří, součástí je stavba čp. 207, Dolní Lánov – bydlení, parcela 1/3, 122 m2 – ostatní plocha. Cena: 2 100 000 Kč

Dolní Lánov čp. 207

Prodej
majetku